English version

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte van alle in's & out's van Over het IJ Festival en ontvang de nieuwsbrief...


Security image. You must enable images to submit entry
Vul in wat u ziet:
(Gevoelig voor hoofd en klein letters)

Aanmeldingsprocedure Over het IJ Festival


Aanmeldingsprocedure Over het IJ Festival

Over het IJ Festival programmeert uitsluitend op uitnodiging van het festival. Dit houdt in dat er helaas geen vrije aanmelding mogelijk is. Het artistiek team is elk jaar gericht op zoek naar voorstellingen en gezelschappen die passen binnen de artistieke visie van het festival.

Mocht je je werk voor de programmering van 2015 onder de aandacht willen brengen, dan kan dit wel. Stuur een e-mail met een omschrijving van het project, een link naar YouTube of website en eventuele speeldata in de nabije toekomst naar: programma@overhetij.nl.

Alle plannen worden zorgvuldig bekeken. Gezien het grote aantal aanmeldingen en de specifieke keuzes die het artistiek team maakt is de kans op opname in het festivalprogramma zeer gering. Mocht het team toch geïnteresseerd zijn, dan wordt er binnen een maand contact met je opgenomen. Mocht je niets van het festival horen, dan kun je er vanuit gaan dat je voorstel niet in het festivalprogramma is opgenomen. Verdere correspondentie hierover is helaas niet mogelijk.

 

Oproepen voor de volgende twee onderdelen van Over het IJ Festival 2015:


1. Theaterroute in Zeeheldenbuurt i.s.m. Grachtenfestival

2. Zeecontainerprogramma 2015


1. Theaterroute i.s.m. Grachtenfestival 

Beste theatermakers en musici,
Voor de derde keer op rij organiseren Over het IJ Festival en Grachtenfestival Amsterdam een gezamenlijk project in de vorm van een theaterroute. In 2015 trekt de theaterroute door de Zeeheldenbuurt. Via een wandelroute door deze buurt worden drie of vier locaties aan elkaar verbonden. Op elke locatie speelt een korte voorstelling van maximaal 15 minuten. De voorstellingen worden opgevoerd tijdens het Over het IJ Festival (2 t/m 12 juli) en Grachtenfestival Amsterdam (14 t/m 23 augustus).

Voor de theaterroute van 2015 gaan wij op zoek naar geschikte locaties in de Zeeheldenbuurt. We vragen de theatermakers en musici met een concept te komen voor een korte voorstelling (maximaal 15 minuten) voor een publiek van maximaal 25 personen. We bieden een ruime speelperiode tijdens twee prominente Amsterdamse festivals. Je kunt rekenen op productionele, inhoudelijke, technische en publicitaire ondersteuning door medewerkers van beide festivals. Er is een klein productiebudget beschikbaar.

Over het IJ Festival staat voor locatietheater en vraagt zijn makers zich te verhouden tot de geschiedenis, de toekomst, de omgeving en de sociale omstandigheden van de Zeeheldenbuurt en haar bewoners. Grachtenfestival Amsterdam laat een breed publiek op een andere manier kennismaken met klassieke muziek en geeft daarbij alle ruimte aan jong, muzikaal talent op bijzondere locaties. Het doel van de samenwerking is op de verschillende locaties een werkelijke en gelijkwaardige verbinding tot stand te brengen tussen theater en klassieke muziek.

 

Op zaterdag 7 maart 2015 vindt de aftrap plaats van de Theaterroute 2015 tijdens Grachtenfestival Amsterdam: De OpMaat  

Op deze dag worden de plannen besproken en gepresenteerd. Ook wordt er gesproken over geschikte locaties en worden musici en theatermakers aan elkaar gekoppeld. Medewerkers van Grachtenfestival Amsterdam en Over het IJ Festival geven die dag een introductie en korte uitleg over het project. De aftrap maakt onderdeel uit van een dag voor jonge musici, met een informatiemarkt, meetups en pitches.

 

2. Zeecontainerprogramma

Beste student of net afgestudeerde maker van een kunstvakopleiding,

Over het IJ Festival is weer begonnen met de selectie voor het succesvolle Zeecontainerprogramma dat de basis vormt van het festival en waaruit al veel makers zijn doorgestroomd naar het reguliere programma of naar elders in het veld. Het zeecontainerprogramma is een uitnodiging om kennis te maken met locatietheater en om je werk te tonen aan een kritisch, maar open en enthousiast publiek dat naar het festival op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord komt.

Alle vierdejaars studenten en makers die in 2013 en 2014 zijn afgestudeerd aan de kunstvakopleidingen van Nederland, of dat in 2015 gaan doen, kunnen zich aanmelden voor het traject 2015.

Wie zijn wij?
Over het IJ Festival is het zomerse theaterfestival van Amsterdam. Het festival neemt van 2 t/m 12 juli 2015 weer elf dagen lang bezit van de NDSM-werf en spreidt zich vanuit daar uit langs de oevers van het IJ. Jonge, talentvolle theatermakers staan naast bekende namen op diverse spannende locaties om hun verhaal aan het publiek te presenteren.

Over het IJ Festival gaat de komende jaren de stad en het begrip stedelijkheid verkennen. De stad en haar bewoners is meer dan ooit startpunt, waarop de kunstenaars gaan reageren in hun locatievoorstellingen en theatrale installaties.

Hieronder lees je wat het Zeecontainerprogramma inhoudt en hoe de selectieprocedure verloopt.

Over het IJ Festival Zeecontainerprogramma 2 t/m 12 juli 2015

Wij nodigen je uit om in zeer korte tijd een volwaardige mini locatietheater voorstelling te maken in, om, en op een zeecontainer. In 2 weken tijd maak je een voorstelling vanuit deze unieke plek (de NDSM-werf) met het thema van dit jaar; De Stad van Morgen.

Je krijgt de kans om gedurende het hele festival je voorstelling te spelen, gemiddeld 6 keer per avond voor gemiddeld 15 toeschouwers per keer. Een prachtige kans om tijdens het spelen, in contact met je publiek, de voorstelling op zijn zeggingskracht te toetsen en door te ontwikkelen.

De duur van de voorstelling is ongeveer 15 minuten, of is doorlopend te bezoeken.


Makerstraject
We vragen je betrokkenheid voor deelname aan het gehele traject; beginnend bij de eerste kennismaking op de NDSM-werf in maart 2015, vervolgens het schrijven van een conceptplan, workshopdag na selectie en de rest van het makerstraject tijdens de ontwikkel- en maakfase.

In dit traject word je intensief begeleid door een artistiek en productioneel team. Daarbij staan onder andere de volgende vragen centraal: hoe verhoud je je tot het thema, wat communiceert je voorstelling voor je publiek, voor welke vorm kies je? Kies je voor theater, muziek, dans, beeld, beweging, installatie, tekst etc. Ook onderzoek je het werken vanuit de locatie, de letterlijke vorm van de zeecontainer, wat decor betekent in deze kleine ruimte en hoe de buitenruimte en de context van het festival betrokken wordt bij je voorstelling.

Algemene informatie
Iedere maker of groep krijgt vanuit Over Het IJ Festival een vaste artistieke begeleider toegewezen die het traject zal begeleiden. Dat zijn ofwel Simone Hogendijk, (dramaturg en artistiek leider Over het IJ Festival 2015), Maurice Bogaert (beeldend kunstenaar) of Alexandra Broeder (theatermaker).

Er is een producent (Deborah Pinas) die zorgt voor de praktische ontwikkeling en ondersteuning, daarnaast kan iedere maker tijdens de afmonteerweek een beroep doen op het technische team.

Per container is een stagevergoeding voor één persoon van ongeveer € 250. Er is daarnaast een budget van ongeveer € 275 (o.v.b.) voor decor, licht en rekwisieten (ook vallen reiskosten binnen dit budget).

Over het IJ Festival zorgt voor de basisinfrastructuur; elektriciteit wordt tot in de container aangelegd, water zal aanwezig zijn in de backstageruimte. Daarnaast beschikt Over het IJ Festival over de nodige basisapparatuur, zoals eenvoudige dimmers en geluidsetjes.


Selectie en tijdsplanning makerstraject Zeecontainerprogramma:

Uiterlijk 2 maart 2015: aanmelden via zeecontainers@overhetij.nl

 

Tijdsplanning

Vrijdag 13 maart (10.30-12.00u) of za 14 maart (12-13.30u) Locatiebezoek; alle makers die zich hebben aangemeld brengen een bezoek aan de NDSM-werf op een van deze data; Op deze dagen is er een ontmoeting met het artistiek en productioneel team van Over het IJ Festival en vertellen we uitgebreid over het festival en het Zeecontainerprogramma thema van 2015, gevolgd door een rondleiding over de NDSM-werf met bezoek aan proefcontainer. Dit bezoek is een vaststaand onderdeel van het hele traject.

Uiterlijk vrijdag 27 maart; indienen van een compleet inhoudelijk concept van minimaal 1xA4 met bijgevoegd cv en beeldmateriaal. Richtlijnen ontvang je bij het locatiebezoek.

Begin april: de selectie vindt plaats op basis van de ontmoeting op de werf en het ingeleverde concept. De geselecteerde makers gaan akkoord met artistieke, productionele en financiële voorwaarden van het Zeecontainerprogramma.

Zaterdag 18 april (13.00- 17.00 uur): Workshopmiddag op de NDSM-werf met het artistieke team van het Zeecontainer- programma; een nadere kennismaking met de andere makers, de NDSM- werf en het werken op locatie. De workshop is ook een vaststaand onderdeel van het hele traject.

April: gesprekken met artistiek begeleider en inleveren titel en publiciteitstekst

Mei: gesprekken met artistiek begeleider, concept, begroting en planning definitief, inventarisatie van decor, licht en geluid

Juni: proefcontainer aanwezig op NDSM-werf, eerste toonmomenten aan artistiek begeleider

 

22 juni t/m 1 juli      opbouw, repetitie en montageweek

29 juni en 30 juli      try-outs; makers bekijken werk van elkaar

2 juli                         première Zeecontainerprogramma

2 t/m 12 juli             hele periode spelen op Over het IJ Festival

8 juli                         (tussen) - evaluatie met alle makers

13 en 14 juli             afbreken en financiële afronding

 

Tijdens het locatiebezoek in februari is er ruimte voor mogelijke vragen, als die niet kunnen wachten, mail dan gerust naar zeecontainers@overhetij.nl

Wij kijken uit naar jullie aanmeldingen op ditzelfde mailadres!

 

 

nieuws


 
 
 
website ontwikkeld door GreenLight Solutions